Ремесулид : инструкция по применению

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Нимесулид — активное вещество, оказывающее противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Нимесулид селективно ингибирует ЦОГ-2 и угнетает синтез простагландинов в очаге воспаления.

Нимесулид ингибирует высвобождение фермента миелопероксидазы, а также угнетает образование свободных радикалов кислорода, не влияя на процессы фагоцитоза и хемотаксиса, угнетает образование фактора некроза опухолей и других медиаторов воспаления.

Фармакокинетика. При приеме внутрь нимесулид быстро всасывается в ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается через 2–3 ч после приема. Связывание с белками плазмы крови достигает 97,5%. Метаболизируется в печени, основным продуктом метаболизма является гидроксинимесулид — фармакологически активное вещество. Около 65% принятой дозы нимесулида выводится с мочой, остальные 35% — с калом.

язва желудка или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, наличие в анамнезе язвы, перфорации или кровотечения в ЖКТ;.

Особливості застосування

Для зниження ризику розвитку побічних ефектів необхідно застосовувати мінімально ефективну дозу з найменшою тривалістю курсу лікування. Якщо стан хворого не поліпшується, лікування необхідно припинити.

У разі зростання рівня печінкових ферментів або виявлення ознак ушкодження печінки (наприклад анорексія, нудота, блювання, біль у животі, відчуття втоми, сеча темного кольору) препарат потрібно відмінити. Таким хворим надалі забороняється призначати німесулід.

Під час лікування Ремесулідом ® рекомендується уникати одночасного застосування гепатотоксичних препаратів, аналгетиків, інших нестероїдних протизапальних засобів, а також утримуватися від вживання алкоголю.

Шлунково-кишкова кровотеча або виразка/перфорація можуть розвинутися у будь-який момент при застосуванні препарату з попереджувальними симптомами або без них як при шлунково-кишкових ускладненнях в анамнезі, так і без них. При виникненні шлунково-кишкової кровотечі або виразки препарат слід відмінити.

Для хворих, які мають в анамнезі виразку у травному тракті, особливо ускладнену кровотечею або перфорацією, а також у хворих літнього віку, а також для тих, які приймають одночасно низькі дози ацетилсаліцилової кислоти чи інших препаратів, що збільшують ризик виникнення ускладнень з боку травного тракту, слід розглянути можливість застосування комбінованої терапії із застосуванням таких препаратів як місопростол або інгібітори протонної помпи.

Хворих, які приймають супутні препарати, що можуть підвищити ризик виникнення виразки або кровотечі, такі як кортикостероїди, антикоагулянти, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, антитромбоцитарні засоби (ацетилсаліцилова кислота), необхідно проінформувати про необхідність дотримуватись обережності при застосуванні німесуліду.

З обережністю слід призначати німесулід пацієнтам зі шлунково-кишковими порушеннями, виразковим колітом або хворобою Крона в анамнезі.

Хворі на артеріальну гіпертензію та/або з серцевою недостатністю в анамнезі, а також хворі із затримкою рідини в організмі та набряками внаслідок застосування НПЗЗ вимагають відповідного контролю стану і консультації лікаря. Клінічні дослідження та епідеміологічні дані дозволяють зробити висновок про те, що деякі НПЗЗ, особливо у високих дозах та при тривалому застосуванні, можуть призвести до незначного ризику виникнення артеріальних тромботичних епізодів, наприклад, інфаркту міокарда та інсульту. Для виключення ризику виникнення таких явищ при застосуванні німесуліду даних недостатньо. Хворим із неконтрольованою артеріальною гіпертензією, гострою серцевою недостатністю, встановленою ішемічною хворобою серця, захворюваннями периферичних артерій та/або цереброваскулярними захворюваннями німесулід слід призначати після ретельної оцінки стану. Перед призначенням препарату також слід ретельно оцінити стан хворих із факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань, наприклад, при артеріальній гіпертензії, гіперліпідемії, цукровому діабеті, при курінні.

Читайте также:  Наружный отит: обоснование лечения и профилактики

З обережністю слід призначати препарат хворим із нирковою або серцевою недостатністю, оскільки його застосування може призвести до погіршення функції нирок. У випадку погіршення функції нирок препарат слід відмінити.

У хворих літнього віку частіше розвиваються побічні ефекти внаслідок прийому препарату, у тому числі шлунково-кишкові кровотечі, перфорації, порушення функції серця, нирок і печінки, тому рекомендується регулярний клінічний контроль стану пацієнта.

Оскільки німесулід може порушувати функцію тромбоцитів у хворих із геморагічним діатезом, його слід застосовувати з обережністю, під постійним контролем.

Застосування нестероїдних протизапальних засобів може маскувати підвищення температури тіла, пов’язане з фоновою бактеріальною інфекцією. У разі підвищення температури тіла або появи грипоподібних симптомів слід припинити прийом препарату.

Препарат містить лактозу, тому пацієнти з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю Lapp-лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не повинні застосовувати препарат.

Кортикостероїди підвищується ризик виникнення виразки травного тракту або кровотечі.

Срок годности

Не больше 3-х лет.

Описание медикамента указывает на возможную задержку жидкости в организме, что требует осторожности при лечении пациентов с гипертонической болезнью.

Дополнительная информация

 • Если пациент случайно проглотил большую дозу, нужно как можно раньше обратиться за врачебной помощью. Могут возникнуть тяжелые осложнения со стороны органов пищеварения, сердца, сосудов, печеночной ткани, печени и других органов. Это поражение печени, нарушение деятельности почек, кровоизлияние в ЖКТ, увеличение кровяного давления, нарушение дыхания и другие неприятные эффекты.
 • Обязательно нужно проконсультироваться с врачом по поводу принимаемых вместе с препаратом медикаментов, поскольку иногда возникают опасные реакции взаимодействия. Нимесулид взаимодействует с нарушающими коагуляцию средствами, антибиотиками, кортикостероидами и другими группами лекарств. Все возможные эффекты взаимного использования описаны в официальной инструкции.
 • Прием лекарства сразу нужно прекратить в следующих случаях: кровоизлияние в области пищеварительного тракта, аллергия, увеличение активности ферментов печеночного происхождения, поражение почек по лабораторным или симптоматическим показателям, увеличение температуры тела, рвота и абдоминальный дискомфорт, темное окрашивание мочи, изъязвление ЖКТ. При риске формирования таких осложнений лечение контролирует врач.
 • Если пациент по показаниям принимает средство дольше двух недель, нужно обсудить со специалистом возможность контроля состояния органов, включая регулярное проведение анализов крови. Пожилым пациентам постоянно нужен контроль терапии.
 • Степень связывания действующего компонента с плазменными протеинами снижается при поражении печени, нарушении деятельности почек, пониженном уровне альбумина и повышенном уровень билирубина.
 • Использование лекарства может вызвать временное бесплодие у пациенток, поэтому терапия не проводится в период планирования зачатия.
 • Если во время приема лекарства возникают нежелательные эффекты со стороны головного мозга и нервной системы в целом, следует воздержаться от опасных видов деятельности, вроде вождения.

Полная инструкция с подробными сведениями находится в упаковке.

При риске формирования таких осложнений лечение контролирует врач.

Торговое наименование препарата:

Таблетки круглые, двояковыпуклые светло-желтого цвета.

Передозировка

Симптомы. При передозировке наблюдается апатия, сонливость, летаргия, тошнота, рвота, боль в подложечной области, также могут возникнуть желудочно-кишечное кровотечение, артериальная гипертензия, острая почечная недостаточность, угнетение дыхания, анафилактоидные реакции и кома.

Лечение. Специфического антидота нет. В случае передозировки следует проводить симптоматическую и поддерживающую терапию. Больным в течение первых 4-х часов необходимо промыть желудок, принять активированный уголь (60-100 г для взрослых) и осмотическое слабительное средство. Форсированный диурез, повышение щелочности мочи, гемодиализ и гемоперфузия могут быть неэффективными из-за высокой степени связывания нимесулида с белками плазмы крови. Необходим тщательный контроль функции почек и печени.

Поскольку неизвестно, проникает ли нимесулид в грудное молоко, применение его противопоказано в период кормления грудью.

Побочные действия

Нимесулид хорошо переносится пациентами, однако в очень редких случаях возможны побочные реакции: сонливость, головокружение и головная боль, тошнота и рвота, гастралгия и изжога, изъязвление слизистых и мелена, олигурия и гематурия, экзантема и крапивница, анафилактический шок.
Возможно изменение картины крови: анемия, лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, удлинение времени кровотечения.

Читайте также:  Листья хрена для лечения суставов

При наружном применении возможны эритема, местное раздражение, сыпь, зуд, и изменение цвета кожи, шелушение кожи в месте применения геля.
Появление любых побочных реакций – повод для прекращения приема препарата и последующей консультации врача.

Доказано, что анальгетический эффект Нимесулида особенно в гранулированной форме развивается очень быстро, в течение 20 минут, поэтому его можно принимать при острой приступообразной боли.

Показания препарата Нимесулид

 • ревматоидный артрит;
 • остеоартроз;
 • артриты различной этиологии;
 • артралгии;
 • миалгии;
 • послеоперационные и посттравматические боли;
 • бурсит;
 • тендинит;
 • альгодисменорея;
 • зубная и головная боль.

Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшая боль и воспаление на момент использования, на прогрессирование заболевания не влияет.

Открыть список кодов МКБ-10

Код МКБ-10Показание
K08.8Другие уточненные изменения зубов и их опорного аппарата (в т.ч. зубная боль)
M05Серопозитивный ревматоидный артрит
M13Другие артриты
M15Полиартроз
M25.5Боль в суставе
M65Синовиты и теносиновиты
M70Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением
M71Другие бурсопатии
M79.1Миалгия
N94.4Первичная дисменорея
N94.5Вторичная дисменорея
R51Головная боль
R52.0Острая боль
R52.2Другая постоянная боль (хроническая)
T14.3Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата сустава неуточненной области тела

Побочное действие.

Показания к применению

Согласно инструкции, Нимесулид назначают при острой боли, болевом синдроме при остеоартрите (симптоматическая терапия), первичной дисменорее.

Детский возраст до 12 лет;.

Способ применения и дозировка

Нимесулид предназначен для приема внутрь (таблетки, суспензия и порошок) и наружно (гель).

Рекомендуемая доза – по100 мг (1 таблетка или соответствующее количество суспензии) 2 раза в сутки, предпочтительно после еды. Запить достаточным количеством жидкости. Порошок следует предварительно растворить в 80-100 мл воды. Максимальная суточная доза для взрослых пациентов и подростков 12-18 лет – 200 мг. Продолжительность лечения определяется индивидуально.

Пациентам пожилого возраста коррекция дозы не требуется.

Лицам с хронической почечной недостаточностью следует снизить суточную дозу до 100 мг.

Для уменьшения риска развития побочных эффектов Нимесулид рекомендуется назначать в минимально эффективной дозе, желательно на протяжении короткого периода времени. При отсутствии улучшений лечение следует прекратить. Максимальная продолжительность терапии – не более 15 дней.

Препарат в форме геля применяют наружно. Полоску геля длиной 3 см наносят на пораженный участок и втирают легкими движениями. Кратность применения – не более 4 раз в сутки. Гель Нимесулид не следует использовать под повязку.

Продолжительность лечения определяется индивидуально.

Способы применения

гемофилия и другие нарушения свертываемости крови;.

Фармакокинетика

При приеме внутрь Нимесулид хорошо всасывается в пищеварительном тракте. Пиковую концентрацию препарата в плазме крови наблюдают через 2-3 часа. На 95% связывается с транспортными белками плазмы. Проникает через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), в синовиальную жидкость суставов. Активен в кислой среде воспаления тканей. Метаболизируется в печени путем гидроксилирования с образованием активного метаболита – гидроксинимесулида. Период полувыведения составляет 2-4 часа. Выводится на 65% почками и 35% через кишечник.

В случае местного применения, Нимесулид хорошо проникает в глубокие слои кожи, мышцы, в околосуставные ткани и суставные полости. Незначительное количество препарата обнаруживают в общем кровотоке. Системное действие лекарственного средства ничтожно. Следов активных метаболитов в крови не обнаруживают.

Нимесулид уменьшает способность тромбоцитов к агрегации вследствие ингибирования синтеза тромбоксана А2, что приводит к удлинению времени кровотечения.

Применение таблеток Нимесулид

Нимесулид (на латинском -­nimesulide) входит в состав многих лекарственных препаратов, так как обладает мгновенным противовоспалительным и обезболивающим эффектом. В аптеках его можно найти в виде порошков и мазей, которые стоят недорого, но самыми популярными являются таблетки. Применение нимесулида производится только после консультации у доктора и по инструкции, ведь при неправильном использовании возможны серьезные побочные эффекты. Подходящая дозировка поможет избавиться от неприятных симптомов.

От чего таблетки Нимесулид.

Для чего нужен Нимесулид: инструкция по применению, аналоги

Заболевания позвоночника, суставов часто сопровождаются болевым синдромом, лихорадкой, выраженной припухлостью, резким нарушением функций. Как важный элемент комплексной терапии для снятия симптомов воспаления, особенно в стадии обострения, или для кратковременного лечения приступов острой боли различного происхождения пациентам обычно назначают нестероидные препараты. Наиболее популярным лекарственным средством, внедренным в клиническую практику еще в середине 90-х г., является Нимесулид (инструкция по применению будет описана в статье).
Этот препарат класса нестероидных обладает высокоселективным действием, благодаря чему не вызывает многочисленных побочных явлений, свойственных другим противовоспалительным средствам. О механизме действия Нимесулида, в каких случаях и как правильно его применять подробнее.

Этот препарат класса нестероидных обладает высокоселективным действием, благодаря чему не вызывает многочисленных побочных явлений, свойственных другим противовоспалительным средствам.

Фармакологическое действие

Нимесулид относится к группе лекарственных средств с противовоспалительным и противоревматическим действием.

 • Снижает синтез медиаторов воспаления – простагландинов за счет блокировки фермента циклооксигеназы (преимущественно ЦОГ-2). Прекращение выработки простагландинов в очаге воспаления обеспечивает быстрое уменьшение отека, покраснения, болевого синдрома и других классических признаков активного воспалительного процесса
 • Важно, что нимесулид избирательно блокирует именно фермент ЦОГ-2 и практически не влияет на работу ЦОГ-1, который защищает слизистую оболочку желудка и мочевыводящих путей от раздражения лекарственных препаратов. Благодаря такому эффекту значительно снижается риск появления эрозий и язв на слизистой ЖКТ (так называемые «аспириновые» язвы желудка), которые нередко возникают при использовании первого поколения нестероидных противовоспалительных средств (аспирин, бутадион, индометацин)
 • Нимесулид быстро всасывается при приеме внутрь и максимальная концентрация в крови и в очаге воспаления создается уже через 1-2 часа и сохраняется в течение 8-12 часов
 • Распад лекарства происходит в печени, выведение из организма происходит в основном с мочой, а также через ЖКТ (вместе с желчью и ее компонентами).

Распад лекарства происходит в печени, выведение из организма происходит в основном с мочой, а также через ЖКТ вместе с желчью и ее компонентами.

Добавить комментарий